English Svenska العربی فارسی
Login


 

 

Forgot Password?
  Register Now!

Directory
Books
Audio Books
Digital Books
Music
Film
Software
Miscellaneous
Smae Again, Please!
Author: Peter Watcyn-Jones
: Tor Morisse
ISBN: 9121076332
Cover: Paperback
Publisher: Almqvist & Wiksell Förlag AB
Age Group: Adult
Language: English
Delivery: 2-5 days
Price: 160.27 SEK

Page: 128
Volume Count: 1
Print Year: 1995
Size: 15x23 cm
Edition: 1st
Place: stockholm
Weight: 190
Category
Language / Language / English
Student literature
Try This! är den första i serien och är avsedd för lätt till mer avancerad konversation. I anslutning till varje text finns ordlista med fonetik. Förutom textfrågor till diskussionsuppgifter finns också grammatiska övningar, hörförståelseuppgifter, ordförrådsövningar och fraseologi, samt gruppövningar och rollspel. What Next?, den andra boken i serien, innehåller många texter som leder till stimulerande och aktiverande diskussioner, t.ex "What is a Swede?", "Choosing a Mate" eller "No Babies, Please - I"m Allergic!". Same Again, Please! är den sista boken i serien och därmed den mest avancerade.
Comments
Loading ...